Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kleczanowie

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 649407
  • Do końca roku: 20 dni
  • Do wakacji: 193 dni
 • Kalendarium

  Poniedziałek, 2023-12-11

  Imieniny: Biny, Damazego

Co warto wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty?

obrazek      Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. 

      Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej;
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej;
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

      Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W 2024 roku ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

      Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2025 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Jest to egzamin obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.