Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kleczanowie

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 649417
  • Do końca roku: 20 dni
  • Do wakacji: 193 dni
 • Kalendarium

  Poniedziałek, 2023-12-11

  Imieniny: Biny, Damazego

Kalendarium historii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kleczanowie

obrazek lata 1906 - 1908  - Pierwsze ślady oświatowe w Kleczanowie. Było to nauczanie prywatne – przeważnie zimą, polegające na przekazywaniu umiejętności czytania i pisania dzieciom.

 

1917 r. - Pierwsza w Kleczanowie szkoła dwuoddziałowa. Mieściła się w domu prywatnym państwa Woźniaków.

 

1920 r. -  Przeniesienie szkoły do domu państwa Wosiów. Była to już szkoła czterooddziałowa, a później pięciooddziałowa.  Do tej szkoły uczęszczało 40 dzieci w różnym wieku. Uczono języka polskiego, matematyki, rysunku, kultury cielesnej i religii.

 

1927 r. –Przeniesienie szkoły do domu państwa Małkiewiczów. Zaplecze lokalowe nie mieściło chętnych do nauki, dlatego jedna z klas uczyła się w domu państwa Dudów.

 

1934 r.- Społeczność Kleczanowa postanowiła wybudować samodzielny obiekt szkolny. Wzniesiono z własnych funduszy, skromny,  drewniany budynek o dwóch izbach.

 

wrzesień 1939 r.- Podczas bombardowania szkoła spłonęła.

 

lata 1939 – 1941 - Przez pierwsze trzy lata okupacji nadal szkoła funkcjonowała. Niektóre dzieci uczyły się w starym budynku szkolnym, a pozostałe w domu p. Rody.  Niestety nie trwało to długo, ponieważ Niemcy zamienili budynek szkoły na magazyn i przerwano naukę. Działania frontowe zniszczyły okolicę.

 

lata 1946 - 1964  - Uruchomienie szkoły w Święcicy w dworku Bukowińskich.

 

1960 r.- Mieszkańcy wsi od dawna marzyli o tym, żeby szkoła wróciła do Kleczanowa. W tym celu założono Komitet Budowy Szkoły. Tworzyli go: Stanisław Wójcik- przewodniczący, Czesław Kołacz- sekretarz, Jan Chorąży – skarbnik. Członkowie: Zygmunt Staroń, Jan Adamczak, Marian Adamczak, Stanisław Duda, Zygmunt Borowski, Stanisław Woś, Jan Woś, Mieczysław Chmielowiec, Leon Jakóbczak, Józef Lalik, Wincenty Małkiewicz, Stanisław Abram, Zdzisław Woźniak, Urban Syguła, Wawrzyniec Lasek, Jan Roda, Marian Woś, Eugeniusz Kurowski, Stanisław Majewski, Franciszek Nadolski, Jan Jarosz, Józef Jakóbczak, Antoni Wróbel, Władysław Wamej.

 

1960 r.- Dobrowolne składki mieszkańców jako własny wkład w budowę szkoły: Kleczanów- 17650 zł, Zdanów- 1280zł, Międzygórz- 2250zł.

 

7 marca 1961 r.- Wkopanie kamienia węgielnego i wmurowanie aktu erekcyjnego.

 

1962 r.- Rozpoczęcie budowy szkoły, dzięki ujęciu jej planem krajowym ”1000 szkół na tysiąclecie”. Budowa finansowana była z budżetu państwa i funduszu społecznego. Trwała 3 lata. Duży wkład pracy w narodziny szkoły wnosili w czynie społecznym mieszkańcy Kleczanowa i okolic.

 

19 stycznia 1964 r.- Uroczyste otwarcie szkoły.

 

Lata 70te -  1980 r.- W placówce działała 2 - letnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego (SPR).


24 IV 1988 r.- Nadanie szkole imienia Batalionów Chłopskich. W wyniku ofiarnej pracy całej społeczności szkolnej i środowiska placówce ufundowano także sztandar.

 

1989 r.- W rocznicę nadania imienia szkole utworzono Izbę Pamięci Narodowej, której uroczystego otwarcia dokonał prof. Wincenty Kawalec.

 

18 VI 2000 r.  -Na ścianie budynku szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą żołnierzowi BCh Leonowi Cieśli (pseudonim „Poświst”).

 

2000 r. – 2001 r.– W szkole powstało gimnazjum, które funkcjonowało przez rok.

 

2006 r. – Za kadencji ówczesnego dyrektora szkoły D. Jarosz rozpoczęto przy szkole budowę sali gimnastycznej.

 

17 lutego 2007 r. - Uroczyste otwarcie budynku sali gimnastycznej.

 

7 kwietnia 2007 r. - Zarejestrowano Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Olimpa Kleczanów"

 

1 IX 2009 r. – 30 VI 2011 r. – „Kraina baśni – wzorcowy punkt przedszkolny we wsi Kleczanów”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”.

 

od 2012 r. – działa Punkt Przedszkolny „Akademia Przedszkolaka” w Kleczanowie prowadzony przez Stowarzyszenie „Rozwój i Integracja” z siedzibą w Kleczanowie.

 

9 listopada 2016 r. - uroczyste przekazanie sztandaru Koła Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich Ziemi Sandomierskiej - Szkole Podstawowej w Kleczanowie, podczas Gminnej Wieczornicy Patriotycznej w Kościele Parafialnym w Kleczanowie.

 

15 czerwca 2021 r. - podjęcie uchwały o postawieniu Stowarzyszenia ,,Rozwój i Integracja" z siedzibą w Kleczanowie w stan likwidacji i decyzja o użyczeniu Punktu Przedszkolnego ,,Akademia Przedszkolaka" w Kleczanowie Stowarzyszeniu ,,Nasz Region" z siedzibą w Obrazowie na walnym zebraniu członków likwidowanego stowarzyszenia do czasu uprawomocnienia wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach o pełnej likwidacji stowarzyszenia z siedzibą w Kleczanowie.

 

22 kwietnia 2022 r. - uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego prz Szkole Podstawowej w Kleczanowie; inwestycję zrealizowano w ramach osi priorytetowej 1-7 regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.