Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kleczanowie

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 310852
  • Do końca roku: 192 dni
  • Do wakacji: 3 dni
 • Kalendarium

  Wtorek, 2021-06-22

  Imieniny: Pauliny, Sabiny

Ogłoszenie - aktualizacja 16.05.2021 r.

obrazek         Od  17 do 30 maja 2021 r. klasy IV-VIII wracają w  szkołach podstawowych do nauczania w trybie hybrydowym. Klasy I-III kontynuują naukę stacjonarną.  Na terenie całego kraju obowiązują zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii wprowadzone przez rząd, szczegóły o aktualnych restrykcjach (z uwzględnieniem zmian od 15 maja 2021r.) znajdą Państwo w zakładce Dla rodziców.

     W Szkole Podstawowej w Kleczanowie od 17 maja zajęcia w klasach I-III oraz w klasach IV, V i VIII są realizowane w budynku szkolnym w reżimie sanitarnym.  Na zajęcia dzieci, które są dowożone busem, przyjeżdżają do szkoły bez zmian, wg rozkładu ustalonego w roku szkolnym 2020/2021. 

       Zgodnie z zaleceniami nauczania w trybie hybrydowym - do 28 maja naukę zdalnie kontynuują klasy VII wg planu zajęć (zdalna lekcja zerowa rozpoczyna się o godz. 7.30).  Nauczyciele w czasie trwania nauczania stacjonarnego i zdalnego weryfikują wiedzę i umiejętności uczniów w sposób określony w WSO, w miarę potrzeb dostosowują program nauczania do trybu zdalnego, prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawdzają listę obecności uczniów na zajęciach (rodzice proszeni są o kontrolowanie wywiązywania się dzieci z obowiązków szkolnych, w przypadku nieobecności uczniów na zajęciach o usprawiedliwianie u wychowawców klas). E-dziennik UONET+ dostępny pod adresem:  https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaobrazow .

      Szkoła umożliwia konsultacje u nauczycieli zgodnie z potrzebami uczniów (po wcześniejszym  uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym) w formie zdalnej lub na terenie szkoły. W szkole obowiązują: nakaz zakrywania  ust i nosa przez uczniów, nauczycieli, pracowników we wspólnej przestrzeni publicznej, pomiar temperatury ciała przed wejściem do budynku szkoły, dystans społeczny, zakaz wchodzenia na teren szkoły osób postronnych (w uzasadnionych przypadkach wejście do szkoły po zasygnalizowaniu potrzeby dzwonkiem  przy wejściu głównym do budynku).

      W razie potrzeby prosimy rodziców o kontakt telefoniczny z wychowawcami. Życzymy Państwu dużo zdrowia, wytrwałości i optymizmu. Apelujemy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialne postępowanie.

                                                                                                   Dyrektor Szkoły i Grono Pedagogiczne         

Poniżej wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowowych o organizacji zajęć w szkole w czasie pandemii :