Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kleczanowie

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 285961
  • Do końca roku: 261 dni
  • Do wakacji: 72 dni
 • Kalendarium

  Środa, 2021-04-14

  Imieniny: Bernarda, Martyny

Ogłoszenie - aktualizacja 09.04.2021 r.

obrazek    Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek. Tym samym nauczanie zdalne w klasach I -VIII w szkołach podstawowych jest kontynuowane. Na terenie całego kraju obowiązują zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii wprowadzone przez rząd, szczegóły o aktualnych restrykcjach (z uwzględnieniem przedłużonych zmian z 27 marca 2021r.) znajdą Państwo w zakładce Dla rodziców.

     W Szkole Podstawowej w Kleczanowie do 18 kwietnia zajęcia w klasach I-VIII są realizowane wyłącznie zdalnie wg planu zajęć (lekcja zerowa rozpoczyna się o godz. 7.30). Nauczyciele w czasie trwania nauczania zdalnego weryfikują wiedzę i umiejętności uczniów w sposób określony w WSO, w miarę potrzeb dostosowują program nauczania do trybu zdalnego, prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawdzają listę obecności uczniów na zajęciach (rodzice proszeni są o kontrolowanie wywiązywania się dzieci z obowiązków szkolnych, w przypadku nieobecności uczniów na zajęciach o usprawiedliwianie u wychowawców klas). Od końca marca 2021 r. uruchomiliśmy e-dziennik UONET+, dostęp pod adresem:  https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaobrazow .

      Szkoła umożliwia konsultacje u nauczycieli zgodnie z potrzebami uczniów (po wcześniejszym  uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym) w formie zdalnej lub na terenie szkoły. W szkole obowiązują: nakaz zakrywania  ust i nosa przez uczniów, nauczycieli, pracowników we wspólnej przestrzeni publicznej, pomiar temperatury ciała przed wejściem do budynku szkoły, dystans społeczny, zakaz wchodzenia na teren szkoły osób postronnych (w uzasadnionych przypadkach wejście do szkoły po zasygnalizowaniu potrzeby dzwonkiem  przy wejściu głównym do budynku).

      W razie potrzeby prosimy rodziców o kontakt telefoniczny z wychowawcami. Życzymy Państwu dużo zdrowia, wytrwałości i optymizmu. Apelujemy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialne postępowanie.

                                                                                    Dyrektor Szkoły i Grono Pedagogiczne