Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kleczanowie

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 268657
  • Do końca roku: 308 dni
  • Do wakacji: 119 dni
 • Kalendarium

  Piątek, 2021-02-26

  Imieniny: Bogumiła, Eweliny

Ogłoszenie - aktualizacja 15.02.2021 r.

obrazek    Klasy I-III kontynuują naukę stacjonarną w szkołach podstawowych. Nauczanie zdalne w klasach IV -VIII zostaje przedłużone do końca lutego. Na terenie całego kraju obowiązują zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii wprowadzone przez rząd, szczegóły o aktualnych restrykcjach (z uwzględnieniem zmian od 12 lutego 2021r.) znajdą Państwo w zakładce Dla rodziców.

     W Szkole Podstawowej w Kleczanowie zajęcia w klasach I-III są realizowane w budynku szkolnym w reżimie sanitarnym. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych znajdą Państwo poniżej. Na zajęcia dzieci, które są dowożone busem, przyjeżdżają do szkoły bez zmian, wg rozkładu ustalonego w roku szkolnym 2020/2021. Odwóz po zajęciach busami odbywa się od poniedziałku do czwartku o godz. 12.30, a w piątki o 11.40.

      Lekcje w kl. IV -VIII odbywają się zdalnie wg planu zajęć (lekcja zerowa rozpoczyna się o godzinie 7.30). Nauczyciele w czasie trwania nauczania stacjonarnego w młodszych klasach i zdalnego - w starszych klasach, weryfikują wiedzę i umiejętności uczniów w sposób określony w WSO, w miarę potrzeb dostosowują program nauczania do trybu zdalnego, prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawdzają listę obecności uczniów na zajęciach (rodzice proszeni są o kontrolowanie wywiązywania się dzieci z obowiązków szkolnych, w przypadku nieobecności uczniów na zajęciach o usprawiedliwianie u wychowawców klas).

      Szkoła umożliwia konsultacje u nauczycieli zgodnie z potrzebami uczniów (po wcześniejszym  uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym) w formie zdalnej lub na terenie szkoły. W szkole obowiązują: nakaz zakrywania  ust i nosa przez uczniów, nauczycieli, pracowników we wspólnej przestrzeni publicznej, pomiar temperatury ciała przed wejściem do budynku szkoły, dystans społeczny, zakaz wchodzenia na teren szkoły osób postronnych (w uzasadnionych przypadkach wejście do szkoły po zasygnalizowaniu potrzeby dzwonkiem  przy wejściu głównym do budynku).

      W razie potrzeby prosimy rodziców o kontakt telefoniczny z wychowawcami. Życzymy Państwu dużo zdrowia, wytrwałości i optymizmu. Apelujemy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialne postępowanie.

                                                                                    Dyrektor Szkoły i Grono Pedagogiczne         

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych: